Hva jeg snakker om i mine foredrag

Service/ Respons

Hvem møter vi på hvilken måte? Gir og får vi god respons? Hva ligger i begrepet Service? Er vennlighet en del av hverdagen, så er det som olje i maskineriet! Service er å ha hjertet med i det du gjør og glimt i øyet!

Kommunikasjon/ Kroppsspråk

Hva sier du og hvordan sier du det? Ord kan lyve, men kroppen lyver aldri! Stemmen og kroppsspråk er med på å skape stemning og misstemning på arbeidsplassen. Hvordan blir ting sagt OG skrevet? Forstår eller misforstår vi hverandre?

Ros og ris/ oppmuntring og takknemlighet

Hvorfor er ikke voksne flinke til å gi ros og ta i mot ros når det er så viktig for oss? Barn og dyr både gir og får oppmerksomhet. Det er noe av mest naturlige i verden, og noe vi trenger det alle sammen! «Grip noen i å gjøre noe riktig, ikke vent til de gjør noe galt» pleier jeg å si!! Vær raus med rosen. Mennesker som trives skaper gode resultater!

Holdninger

Hvilken holdning har du til deg selv, omgivelsene, kolleger og brukere? Du er den du velger å være. Er vi med på å skape et godt miljø, eller er vi i foreningen “Kos Med Misnøye”? Det er slett ikke avanserte teknikker som skal til, her er det opp til hver og en å være med på å skape den arbeidsplassen vi vil ha!

Jeg tilbyr skreddersydde foredrag og kurs med følgende temaer:

• Kommunikasjon

• Service og respons, kundebehandling

• Arbeidsglede og motivasjon

• Relasjoner, hvordan bli flinkere til å gi både ris og ros

• Holdninger til kollegaer, jobb, deg selv og andre

• Hva har dette å si for livskvaliteten?

– Jeg er også en god konferansier, og sørger for topp stemning under hele arrangementet.